Aula Dei Science and Technology Park (PCTAD)

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO FUNDACIÓN AULA DEI (PCTAD)

Το PCTAD είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2006 ως κοινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Αραγονίας και το Ανώτερο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών ( CSIC ) , με στόχο την ανάπτυξη ενός Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη Aula Dei ( Σαραγόσα ) . Το Ίδρυμα PCTAD ενεργεί ως αρωγός της μεταφοράς γνώσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων που το απαρτίζουν και των τεχνβολογικών αναγκών και επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για τις επιχειρήσεις των γεωργικών και αγροτικών προϊόντων ή στον περιβαλλοντικό τομέα και παρέχει άμεση υποστήριξη και συνεργασία σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και της τεχνολογίας Ε & Α κατα παραγγελια.

web: www.pctad.com


Tecnopackaging

Nuevas Tecnologías para el Desarrollo de Packaging y Productos Agroalimentarios con Componente Plástica S.L. (TECNOPACKAGING)

Η Tecnopackaging έχει ως σκοπό τη διεξαγή Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε προηγμένη πολυμερή υλικά και τις διαδικασίες μετατροπής τους για συσκευασία και βιομηχανικά πλαστικά. Τα προϊόντα και τα έργα της εταιρίας απευθύντονται προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα των γεωργικών/αγροτικών προϊόντων στους τομείς της διατροφής , των καλλυντικών , φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και άλλους βιομηχανικούς τομείς . Η Tecnopackaging αναπτύσσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της, βασιζόμενη σε καινοτομίες οικολογικής φιλοσοφίας, αναλύοντας σε κάθε περίπτωση, τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που θα μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και / ή τις διαδικασίες τους . Η εταιρία εστιάζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη έργων Ε & Α στον τομέα των βιοαποδομήσιμων υλικών , τη βελτίωση της βιωσιμότητας των διαδικασιών των πρόσθετων νανοϋλικών και την ανάπτυξη νέων πολυλειτουργικών συσκευασιών

web: www.tecnopackaging.com


MARKETMENTORO LTD

MARKETMENTORO

Η Marketmentoro Ltd ιδρύ¬θηκε το Νοέμβριο του 2009, μέσα σε μια περίοδο στην οποία το πα¬γκόσμιο οικονομικό περι¬βάλλον μεταλλασσόταν σε μια νέα οικονομία και οι κυπριακές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομε¬σαίες, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προ¬βλήματα ανταγω¬νιστικότητας. Κύριος στόχος και σκοπός ίδρυσης της εταιρείας είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων, όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων από την Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και λοιπά ξένα κεφάλαια. Η Marketmentoro από την ίδρυσή της ακολούθησε μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και γρή¬γορα καθιε¬ρώθηκε ως ένας από τους αξιόπιστους εταίρους της αγοράς συμβουλευτι¬κών υπη¬ρεσιών στην Κύπρο. Η Marketmentoro στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και σύμβουλους, με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εταιρείων, μεταφοράς καινοτομίας, αναδιοργάνωσης εταιρειών, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού καθώς και στην αξιοποίηση επιχορηγήσεων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

web: www.marketmentoro.com.cy


University of Catania

Department of Agriculture, Food and Environment (Di3A) – University of Catania

Ο σκοπός του Τμήματος Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Κατάνια είναι η διεξαγωγή υψηλών προδιαγραφών έρευνας και διαδακτικής οι οποίες στοχεύουν στην πρόοδο των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων στον τομέα της γεωργίας και της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Μεσόγειο. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία, Γεωπονική Βιοτεχνολογία, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Σχεδιασμό και Προστασία τοπίου και εδάφους. Στηριζόμενο στην Επιστημονική και διδακτική καινοτομία, το Τμήμα στοχεύσει να προσεγγίσει στο βέλτιστο της ανάγκες της κοινωνίας, της γεωργικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

web: www.unict.it/en/agricultural-food-and-environment


Luxembourg Institut of Science and Technology

LIST - Luxembourg Institute of Science and Technology

ΤΟ Ινστιτούτο LIST αποτελεί έναν από τα πιο σημαντικά κέντρα έρευνας και καινοτομίας στο Λουξεμβούργο καθότι καταστατικά αποτελεί Οργανισμό Έρευνας και Τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται στον τομέα των υλικών, του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας πληροφορικής. Με τη διεπιστημονική προσέγγισή του το LIST συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας του Λουξεμβούργου. Το LIST διαχειρίζεται τρία Ερευνητικά Τμήματα: Περιβαλλοντικής έρευνας και καινοτομίας (ERIN), Έρευνας και Τεχνολογίας των των υλικών (ΜΡΤ) και Καινοτομικών Προϊόνων και Υπηρεσιών Τεχνολογίας της Πληφοροφικής. Το Ινσιτιτούτο LIST στοχεύει στην παροχή γνώσης και υπηρεσιών στον κατασκευαστικό κλάδο, στην, στον κλάδο της υγείας, στον κλάδο των ΙΤ και στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών / μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

web: www.list.lu

Το έργο χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και από το Πρόγραμμα Erasmus+ KA

This project has been funded with support from the European Commission.

Erasmus+

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Blesil is a Erasmus+ KA2 project (2014 - 2016).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set..

  I accept cookies from this site.