Βέλτιστες πρακτικές για κατάρτιση νέων Γεωργών στην αειφόρο γεωργία και στην διαχείριση φρούτων και λαχανικών μετα την συγκομιδή

Ο κύριος στόχος του έργου NARA είναι να βελτιώσει τις επαγγελματικές τεχνικές και δεξιότητες των νέων γεωργών στην Ευρώπη μέσα από την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης τους σε έξι βασικούς τομείς:

  • Ασφάλεια των τροφίμων
  • Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή
  • Εμπορευματοποίηση και την υλικοτεχνική υποδομή
  • Εδάφος, νερό και παραπροϊόντα
  • Συσκευασία
  • Επιχειρηματική αξιοποιήση και εκμετάλλευση

Το έργο πρεσβεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης η οποία θα προσφέρει διαδραστική μάθηση σε όλες τις παραπάνω θεματικές ενότητες, βασισμένη στις ανάγκες των νέων γεωργών και στις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρώπη τη δεδομένη στιγμή. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα μπορεί να παρακολουθείται εξ’αποστάσεως και οι επιτυχώς συμπληρώσαντες τις θεματικές ενότητες θα μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η πλατφόρμα e-learning που θα αναπτυχθεί θα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για τη βελτίωση διάφορων πτυχών της γεωργικής δραστηριότητας των νέων γεωργών όπως, ζητήματα για τις μεθόδους διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων, την Ανάλυση Συστημάτων Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), την Νομοθεσία σχετικά με την τυποποίηση, τις ποιοτικές προδιαγραφές και τις Κοινοτικές πιστοποιήσεις ποιότητας δινοντας μια πλήρη επισκόπηση των βασικών πτυχών πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τομέα της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Η ενοτητα Εφαρμογές μετα την Συγκομιδη θα παρέχει μια επισκόπηση των κυριότων και πιο σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα των φρούτων και λαχανικών μετά την συγκομιδή τους με εμφαση σε τεχνολογίες οι οποίες αυξάνουν το χρόνο ζωής, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων για χερσαία και αέρια ψύξη κατά τη μεταφορά των οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Οι Βέλτιστες Πρακτικές στην γεωργία περιγράφουν τον καλύτερο χειρισμό και τη διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα για τη βελτιστοποίηση των πόρων του εδάφους, του νερού και τη χρήση των παραπροϊόντων καθως και για όλες τις κρίσιμες πτυχές που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των πόρων και την αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι ενότητες για τη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, την υλικοτεχνική οργάνωση και το μάρκετινγκ θα περιλαμβάνουν τις τελευταίες εξελίξεις για τη βελτιστοποίηση των τεχνολογιών και τεχνικών συσκευασίας οπωροκηπευτικών προϊόντων οσον αφορα τις ανανεώσιμες πρώτες υλες και πρόσθετα για τη συσκευασία, την διάρκεια ζωής του προϊόντος, τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών, τη νομοθεσία, τη διαχείριση των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τέλος, η θεματική ενότητα για κατάρτιση σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης και παραλληλα δημιουργίας καινοτόμων, επιτυχημένων και βιώσιμων αγροτικών επιχειρήσεων θα παρέχει τα βασικά εργαλεία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που συνδέονται με το γεωργικό τομέα.

Όλοι αυτοί οι τομείς επικεντρώνονται στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και της παραγωγικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και από το Πρόγραμμα Erasmus+ KA

This project has been funded with support from the European Commission.

Erasmus+

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Blesil is a Erasmus+ KA2 project (2014 - 2016).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set..

  I accept cookies from this site.